MODÜLLER

Öğrenci Kayıt

Öğrenci tanımlama, iletişim, aile bilgileri vs.

Ders İçerikleri

Ünite, konu kazanım bazında ders içeriklerinin oluşturulması ve yönetimini sağlayan modüldür

Rehberlik

Öğrenci-Öğretmen arası özel görüşme kaydının tutulması

Ödev Takip

Ödev tanımlanması, ödevin yapılıp yapılmadığının kontrolü ve belirtilen tarih aralığında toplu bir şekilde rapor alma imkanı sunar

Yoklama

Ders programıyla entegre çalışan, öğrencinin derse katılımını kontrol eden modüldür

Soru Bankası

Ünite, konu ve kazanım bazında sınıflandırılmış hazır sorulardan oluşan bankadır

Ölçme ve Değerlendirme

Seviye belirleme, sılarama ve analiz.

Uzaktan Eğitim

Öğrencilerin okullarına ulaşamadıkları zamanda uzaktan eğitim alabilmelerini ve eksiklerini tamamlayabilmelerini sağlar

Sohbet

Kurum içinde kullanıcılara birbirleri arasında sohbet etme imkanı sunar

Demirbaş Yönetimi

Demirbaş kayıt, zimmet, raporlama ve takibinin yönetilmesini sağlar

Görüşme Yönetimi

Telefon, e-posta ve yüz yüze görüşmelerin kaydının tutulması ve ileriye yönelik hatılatılmasını sağlar

Öğretim Programları

Öğretimin aday hedefleri, ön değerlendirme, öğretim hedefleri, öğretim etkinlikleri gibi alt modülleri içerir

Santral Sistemi

Ücretsiz 850 hat, sms gönderimi, faks hizmeti, otomatik doğum günü mesajları

Evrak Yönetimi

Evrak kayıt, takip ve yönetim sistemi

Dosya Yedekleme Alanı

Okulların tüm dosyalarının yönetim ve yedeklenmesini sağlayan modüldür

Kütüphane

Öğrencinin kütüphaneden alıp okuduğu kitapların ve elinde bulunan kitapların kaydının tutulduğu modüldür

Yayın Dağıtım

Öğrenciye teslim edilen / edilmeyen yayınların listesinin alınabilmesi sağlanır

Personel Yönetimi

Personel nüfus, iletişim, aile bilgileri vs. yönetiminin yapıldığı modüldür

Raporlama

Personel, öğrenci, sınav vs. raporlanması